Biedrības “Sabiedriskais centrs “Līči”” projekta aktivitātes vērstas uz ģimenisko vērtību stiprināšanu

11.09.2020.

Biedrība “Sabiedriskais centrs “Līči”” no 1. jūlija līdz 2. oktobrim īsteno projektu “Izkrāso savu pasauli”. Projekta aktivitātes notiek viesu namā “Ēdene”, Gelinova, Rušonas pagasts, Riebiņu novads.

No 11. septembra līdz 13. septembrim tiek organizēta trīs dienu nometne bērniem. Nometnes dalībnieki ir Preiļu 2. vidusskolas skolēni un viņu vecāki, kuri atbilst projekta mērķa grupai.

Projekta mērķis – ģimenisko vērtību stiprināšana, kopīgu radošo izpausmju veicināšana un ģimenes tradīciju popularizēšana, lai palielinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Viens no projekta mērķiem ir arī ģimenes pamatvērtību stiprināšana un ģimeņu izglītošana par latviskajām tradīcijām caur kopīgu darbošanos radošās meistarklasēs, izglītojošās lekcijās, kopīgās rotaļās un dažādās citās radošās izpausmēs, kā dziedāšana un dejošana.

Projekta aktivitātēs iesaistīti PMP riska grupas izglītojamie jaunieši kopā ar viņu brāļiem, māsām, vecākiem, vecvecākiem vai aizbildņiem.

Projekta darba grupa

Pēdējās izmaiņas: 11.09.2020.