Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 1,0 ha platībā Preiļu novada Aizkalnes pagastā

10.09.2020.

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0237 platībā 1,0 ha Preiļu novada Aizkalnes pagastā, uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 16.09.2020., iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada domes e-pastu: dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācijai – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel. 65307328.

Pēdējās izmaiņas: 10.09.2020.