Piešķir līdzfinansējumu biedrībai “Nīdermuižas draudze”

08.07.2020.

3. jūlija Preiļu novada domes ārkārtas sēdē tika skatīts jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Nīdermuižas draudze” projektam. Deputāti atbalstīja biedrības iniciatīvu un nolēma iedalīt līdzekļus biedrības projektam “Deja vieno paaudzes”, ko plānots iesniegt LEADER projektu konkursā. Projekta atbalsta gadījumā pašvaldība iedalīs līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda 1007,43 eiro. Projekta kopējā summa – 10074,43 eiro.

Biedrības “Nīdermuižas draudze” valdes locekle Natālija Rubīne informēja, ka projekta ietvaros paredzēts iegādāties tērpus deju kopas “Dancari” 7. klases kolektīvam un folkloras kopai “Pelēči”. Deju kopas “Dancari” kolektīvs, projekta apstiprināšanas gadījumā, iegūs savā īpašumā jaunas vestes, brunčus, bikses un deju kurpes, savukārt folkloras kopai tiks iegādāti arheoloģiskie tērpi, apavi un saktas.

Naudas līdzekļi paredzēti, sastādot 2021. gada budžetu.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka 2016. gada 30. marta Preiļu novada domes nolikuma “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.4. punkts nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējums tiek paredzēts sabiedriski nozīmīgu projektu realizēšanai Preiļu novadā šādās jomās: izglītība, kultūra un māksla, sports, sociālā joma un veselība, vide.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 08.07.2020.