Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrs (RTA MIC) piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā

07.07.2020.

RTA MIC aicina nodarbinātās personas izmantot iespēju un pilnveidot profesionālās kompetences šādās tālmācības programmās:

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.

Nodarbību sākums: 2020. gada augusts (pēc grupas izveidošanas).

Pieteikšanās līdz 15. jūlijam (izmantojot e-pakalpojumu).

Informācija: Karine.Laganovska@rta.lv, +37126411587

Pēdējās izmaiņas: 07.07.2020.