Pagarināts lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos izstrādātās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš

30.04.2020.

Preiļu novada dome informē, ka lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos izstrādātās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 28. maijam.

 

Pēdējās izmaiņas: 30.04.2020.