Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbs ārkārtas situācijas laikā

09.04.2020.

Muzeja galvenās prioritātes šobrīd ir darbs ar krājumu un pētniecības darbs.

Krājuma darbā:

  1. Regulāri tiek papildināta un atjaunota informācija par muzeja kolekcijām Nacionālajā Muzeju kopkatalogā.
  2. Tiek veikta muzeja krājuma priekšmetu digitalizācija.
  3. Mērķtiecīgi tiek veikta muzeja krājuma priekšmetu preventīvā apkope.
  4. Saņemts vērtīgs dāvinājums no Ulda Vieta Polikarpa Čerņavska keramikas kolekcijas papildināšanai.

Pētniecības darbā:

  1. Papildinātas pilna zinātniskā apraksta kartotēkas kartītes par muzeja krājuma priekšmetiem.
  2. Notiek pētniecības darbs pie ebreju kultūras mantojuma Preiļos izpētes muzeja gada suvenīra sagatavošanai.

Izglītojošā darbā:

  1. Notiek darbs pie jaunu izglītojošo programmu izstrādes
  2. Tiek papildināta informācija ekspozīcijā  “Muzeja stāsti Latvijai”

Informācijas nodrošināšana apmeklētājiem attālināti:

  1. Sadarbībā ar laikrakstu “Vietējā Latgales Avīze” tiek publicēts raksts turpinājumos “Ir tāds ciems – Umļekāns” no muzeja rakstisko materiālu un fotomateriālu kolekcijas.
  2. Facebook muzeja lapā tiek atspoguļota aktuāla informācija par muzeja darbu ārkārtas situācijā.

Muzeja vadītāja ir sagatavojusi un izdevusi rīkojumu par Izziņu sniedzējas (tiešais darbs ar apmeklētājiem) darba pienākumiem ārkārtas situācijas laikā. Viņa šobrīd izstrādā spēli ekspozīcijā un piedalās muzeja krājuma priekšmetu sakopšanas darbā.

Tekla Bekeša,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore

Pēdējās izmaiņas: 09.04.2020.