Informācija par lekciju atbalsta komplektu saņēmējiem

06.03.2020.

Informējam, ka trešdien 11.03.2020. plkst. 14.00 Labklājības pārvaldes zālē 1.stāvā notiks lekcija “Kā motivēt sevi un sasniegt mērķus”, ko vadīs biedrības “Fedra” direktore Skaidrīte Žukova.

Pasākums ieplānots kā lekcija ar praktiskām nodarbībām, lai mēķgrupas dalībniekiem radītu izpratni par personīgo mērķu izvirzīšanu, to sasniegšanas iespējām, šķēršļu pārvarēšanas metodēm. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja paraudzīties uz savu situāciju no cita skatupunkta, lai rosinātu jaunas idejas. Ikviens laipni aicināts apmeklēt pasākumu, it sevišķi uz pasākumu aicinātas personas, kurām Labklājības pārvalde izsniegusi izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes  statusam.

Lai mazinātu mērķa grupas – atbalsta komplektu saņēmēju sociālo atstumtību un veicinātu personu patstāvību savu sociālo vai ārkārtas situācijas problēmu risināšanu, Preiļu novada Labklājības pārvalde piedāvā personām iesaistīties dažādos izglītojošos, informatīvos pasākumos, apmeklēt Dienas centra radošās darbnīcas un atbalsta grupas, izmantot iespēju saņemt sociālo darbinieku individuālas konsultācijas.

KONTAKTINFORMĀCIJA: TĀLR. 65320123,  20270805
E-PASTS: labklajibas.parvalde@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 08.04.2020.