Pagarināts lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos izstrādātās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš

26.03.2020.

Preiļu novada dome informē, ka lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos izstrādātās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Pēdējās izmaiņas: 26.03.2020.