Lauksaimniekus aicina uz apmācībām par ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšanu, apzīmēšanu

06.03.2020.

MĀCĪBU ĪSTENOŠANAS GRAFIKS
LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Mācību tēma: Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (dzīvnieku suga pēc izvēles)

Grupas nr. LLKC2Pr07-M

DatumsNorises vietaMācību tematikaMācību sākums (plkst.)Mācību noslēgums (plkst.)Mācību stundu skaitsLektora vārds, uzvārds
Teorētiskās nodarbības Praktiskās nodarbības
 

12.03.2020

 

LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, PreiļiDzīvnieku un novietņu skaita izmaiņu dinamika Latvijā. Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrs.10:0013:004Silvija Dreijere
Pusdienas13:0013:30
Lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšana. Datu uzskaites nozīme ciltsdarbā.13:3015:002Mairis Ormanis
Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrācija, apzīmēšana pārraudzības nodrošināšanai.15:0016:302Terēzija Jaunromāne

 

 

 

13.03.2020

“Ivanānu mājas”, Krištobi, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads, LV-5333Dzīvnieku novietņu reģistrēšanas un apzīmēšanas dokumentācija, to aizpildīšana saimniecībā.10:0011:302Mairis Ormanis
Pārbrauciens11:3012:00
LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, PreiļiDzīvnieku novietņu reģistrēšanas un apzīmēšanas dokumentācija, to aizpildīšana saimniecībā.12:0013:302Zita Briška
Pusdienas13:3014:00
Dzīvnieku uzskaites dokumentu kārtošanas sistēma saimniecībā.14:0015:302Zita Briška
Dzīvnieku audzēšanas ekonomiskie priekšnosacījumi saimniecībā.15:3017:002Mairis Ormanis
Kopā:106
16

 

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio, video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos

Pēdējās izmaiņas: 06.03.2020.