Apstiprināts Preiļu novada autoceļu un ielu fonda līdzekļu sadalījums 2020. gadam

26.02.2020.

25. februāra Preiļu novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja novada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu 2020. gadam. Kopumā fonda līdzekļos šim gadam ir paredzēti veicamie darbi 411590 eiro apmērā, no kuriem 326050 eiro sastāda Satiksmes ministrijas piešķirtā mērķdotācija novadam, bet pārējā summa – 85540 eiro – ir atlikums uz šī gada 1. janvāri, kas radies, pateicoties labvēlīgajiem laikapstākļiem aizvadītā gada ziemas periodā un uzsāktajiem būvdarbiem, kuru realizācijai saglabāts nepieciešamais finansējums.

Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda konsultatīvā padome lēmusi autoceļu un ielu uzturēšanas darbiem ziemā pilsētā un pagastos novirzīt 49459,13 eiro, no kuriem 38605,13 eiro ieplānots izlietot pilsētā, bet 10854 eiro – pagastu teritorijās. Līdzekļi pagastu autoceļu un ielu attīrīšanai no sniega ir sadalīti, ņemot vērā ceļu garumu un koeficientu – asfalts, grants un ielas.

Caurteku, segumu uzturēšanai un kopšanai iezīmēti 293870,87 eiro un satiksmes organizēšanas darbiem – 31000 eiro (satiksmi regulējošo ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana, horizontālā marķējuma – brauktuves apzīmējumu atjaunošana un luksoforu apkalpošana).

Būvprojektēšanai un citiem ar to saistītiem izdevumiem būvprojektā “Kārsavas ielas pārbūve” atvēlēti 7260 eiro, savukārt 30000 eiro iezīmēti neparedzētiem darbiem.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 26.02.2020.