Projekta “Open Landscape” ietvaros notika apmācību seminārs par mitrāju un purvu apsaimniekošanu

20.02.2020.

Preiļu novada dome īsteno Projektu LLI-306 „Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) kopā ar sadarbības partneriem no Lietuvas un Latvijas.

Projekta ietvaros šī gada februāra sākumā Pelēčos, Pelēču tautas namā notika apmācību seminārs mitrāju un purvu īpašniekiem, apsaimniekotājiem par ilgtspējīgu purvu apsaimniekošanu. Projekta dabas eksperte Jolanta Bāra sniedza informāciju par problēmām, kas saistītas ar mitrāju biotopu aizaugšanu, to izplatību, esošo stāvokli un apsaimniekošanu, kā arī par mitrāju biotopu pārvaldības instrumentiem, apsaimniekošanas pasākumiem un sistēmām lielos parauglaukumos.

Pēc teorētiskās daļas semināra dalībnieki devās uz Pelēču purvu, lai praktiski dabā varētu izprast kā noris purva apsaimniekošanas darbi, projekta dabas eksperte Jolanta Bāra parādīja, ka nelielās priedes ir ieteicams izraut ar visu sakni – tā notiek purva ravēšanas darbi. Lielāka diametra kokus ir nepieciešams izzāģēt un iznest no purva. Būtiski, ka visi koki, krūmi, kas ir izrauti, nozāģēti ir jāiznes no purva. Šajā ziemas sezonā, kad purvs nav aizsalis, nozāģēto koku un krūmu iznešana no purva ir pats grūtākais darbs, uzsvēra Pelēču purva apsaimniekošanas darbu veicēja Evita Piļščikova.

Par projektu

Projekts “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) Nr. LLI-306 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim. Projekta mērķir ir izveidot kopīgu metodoloģiju mitrāju biotopu apsaimniekošanai Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos. Preiļu novada dome ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Sartu un Gražutes reģionālo parku direkcija Lietuvā. Pārējie projekta partneri ir Dabas aizsardzības fonds no Viļņas, Biržu reģionālā parka direkcija no Lietuvas, Dabas aizsardzības pārvalde no Latvijas un Viesītes novada pašvaldība.  Kopējās projekta izmaksas ir 374 367,84 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 318 212,63 eiro, Preiļu novada domes projekta budžets 65 444,11 EUR.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Informāciju sagatavoja:
Inese Matisāne
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: inese.matisane79@gmail.com
tālr.: 26315587

Pēdējās izmaiņas: 20.02.2020.