Preiļu novada Skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārtas dalībnieku rezultāti

18.02.2020.

Preiļu novada Skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta – 2020. gada 17. februārī

N.p.k.Vārds, uzvārds, pedagogiKlase, skolaKonkursa rezultāti
1.Dāvis Prikulis
/pedagogs Gaida Ivanova/
1.bPreiļu 1.pamatskolaDIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
2.Annija Pastare
/pedagogs Irita Vaivode /
1.Salas pamatskolaDIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
3.Ramona Zariņa
/pedagogs Ruta Sparāne/
2.bPreiļu 1.pamatskolaDIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
4.Artis Borovskis
/pedagogs Sandra Mauriņa/
3.bPreiļu 1.pamatskolaDIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
5.Valērija Točilkina
/pedagogi Vija Daukšte, Irina Kovaļenko/
3.Preiļu 2.vidusskolaIeguva ATZINĪBU
6.Liene Mozule
/pedagogs Iveta Belousova/
4.cPreiļu 1.pamatskolaDIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
7.Laima Zalāne
/pedagogs Zita Pastare/
4.Salas pamatskolaIeguva ATZINĪBU
8.Beāte Cirša
/pedagogs Anda Anspaka/
5.bPreiļu 1.pamatskolaDIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
9.Undīne Stalidzāne
/pedagogi Vilhelmīne Jakimova un Anda Anspaka/
6.bPreiļu novada BJC un Preiļu 1.pamatskolaDIPLOMS

Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē

10.Kristiāna Ragauša
/pedagogs Anda Anspaka/
6.bPreiļu 1.pamatskolaDIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
11.Līva Rumpe
/pedagogs Irēna Barone/
7.bPreiļu 1.pamatskolaDIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
12.Reinis Pastars
/pedagogs Irēna Pastare/
7.Salas pamatskolaIeguva ATZINĪBU
13.Beāte Beatrise Čodare
/pedagogs Vilhelmīne Jakimova/
8.Preiļu novada BJCDIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
14.Agris Pastars
/pedagogs Silvija Kivko/
11.Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijaIeguva ATZINĪBU
15.Aija Vaivode
/pedagogs Ingūna Patmalniece/
11.Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijaIeguva ATZINĪBU

 

Konkursā piedalījās 27 dalībnieki no Preiļu novada 6 izglītības iestādēm.

Skatuves runas vērtēšanas kritēriji:

  • Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums),
  • Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast),
  • Kontakts ar klausītāju (kam runā),
  • Skaidra dikcija un artikulācija,
  • Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte).

Vērtēšanas komisija:

INĀRA URČA – Preiļu novada Kultūras centra pasākumu menedžere
AIGA BUDRIĶE – logopēde Preiļu novada, Riebiņu novada un Līvānu novada izglītības iestādēs
MĀRA UŠACKA – Aglonas Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” vadītāja, skatuves runas konkursa organizatore Aglonas novadā.

Informāciju sagatavoja:
Anita Kolosova,
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktores vietniece,
t.26363252

Pēdējās izmaiņas: 18.02.2020.