Par Preiļu novada domes izpilddirektoru ievēlēts Aldis Džeriņš

27.09.2019.

26. septembrī notikušajā Preiļu novada domes sēdē notika balsojums par jauno domes izpilddirektoru. Domes sēdē piedalījās 14 deputāti, un visi vienbalsīgi par Preiļu novada domes izpilddirektoru ievēlēja Aldi Džeriņu.

Alda Džeriņa kandidatūra izpilddirektora amatam tika izvēlēta konkursa kārtībā. Amata konkursā piedalījās 5 pretendenti, pēc pamatkritēriju izvērtēšanas uz konkursa otro kārtu komisija aicināja divus pretendentus, kuri atbilda konkursa nolikuma prasībām. Izvērtējot abas kandidatūras, komisija pieņēma lēmumu, ka vispiemērotākā izpilddirektora amatam ir Alda Džeriņa kandidatūra.

Aldis Džeriņš Baltijas Krievu institūtā ir ieguvis jurista izglītību. No 2004. gada strādāja Preiļu novada domē Juridiskās daļas vadītāja amatā. Iegūta pieredze iepirkumu procedūru vadīšanā pašvaldībā un kapitālsabiedrībā, pieredze iepirkumu procedūru dokumentācijas sagatavošanā, projektu juridisko jautājumu risināšanā, 9 gadu pieredze SIA valdes locekļa amatā, 11 gadu pieredze SIA jurista amatā, tiesvedībā un pārstāvībā tiesu iestādēs.

Pirms darba Preiļu novada pašvaldībā Aldis Džeriņš 14 gadus darbojies Latvijas tiesībsargājošo orgānu sistēmā, tai skaitā guvis 8 gadu pieredzi vadošā darbā pašvaldības policijā un 6 gadu pieredzi vadošā amatā Valsts policijā. Zināšanas regulāri papildinātas kursos un semināros ar pašvaldības darbu saistītos jautājumos.  Vēlam Aldim Džeriņam veiksmi jaunajā amatā un panākumus darbā!

Iepriekšējais Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs amatu pameta pēc paša vēlēšanās, savstarpēji vienojoties ar pašvaldību. Vladimirs Ivanovs lielāko daļu sava aktīvā darba mūža veltījis darbam pašvaldībā, devis lielu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā un pašlaik devies pelnītā atpūtā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 27.09.2019.