Dienas aprūpes centra apmeklētāji apgūst jaunas prasmes

14.02.2019.

 

 

Februāra beigās būs pagājis pusgads, kopš Preiļu novada Labklājības pārvalde nodrošina iespēju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem saņemt dienas aprūpes centra (DAC) pakalpojumu. Minētā pakalpojuma saņemšanai jau sākotnēji pieteicās seši Preiļu novada iedzīvotāji, kā arī no aizvadītā gada decembra to saņem divi Riebiņu novada iedzīvotāji.

Katra diena DAC tiek pavadīta radoši. Personāls, ņemot vērā katras personas spējas un vēlmes, piemeklē atbilstošas nodarbības. Kādam vajag vietu, kur veikt tikai viņu interesējošu darbiņu, kādu, savukārt, iepriecina kopīga laika pavadīšana gan darbojoties ar rokdarbiem, gan veicot vienkāršus virtuves darbiņus. Ar patiesu prieku tiek uzņemts ikviens Labklājības pārvaldes darbinieks, kurš spēj atlicināt kaut brīdi, lai, piemēram, liktu puzles, pakrāsotu vai vienkārši dotos pastaigā.

Lai arī mūsu sabiedrībai sveši svētki, DAC Valentīndiena ir īpaši gaidīta, jo tā nāk ar arvien jauniem iespaidiem un izaicinājumiem. Šogad lielais izaicinājums bija zefīru gatavošana, ko nebija gatavojuši nedz apmeklētāji, nedz pats personāls. Kā pamanījusi DAC vadītāja Liene Gžibovska, tieši mājturības darbus un kulinārijas nodarbības, kas attīsta patstāvīgas funkcionēšanas spējas, jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem gaida visvairāk, un būtu gatavi darboties ik dienu. Ja sākotnēji dažiem bija bail darboties ar rūcošu virtuves tehniku, tad, gatavojot zefīrus, kur masas putošana aizņēma ļoti daudz laika, savu roku pie darbiņa pielika arī DAC klienti. Gala rezultātā tapa saldskābi jāņogu zefīri – kā odziņa laikā, kad ziema vēl kavējas, bet pavasaris nav atnācis. Svētku mirkļi tika iemūžināti īpaši Valentīndienai sarūpētā fotostūrītī.

Kā novērojusi DAC aprūpētāja Imelda Kriškāne, visiem jauniešiem ļoti patīk kustības – ikdienas vingrošanas nodarbības nedrīkst izlaist. Arī pašu iestudētās kustību dejas tiek uzņemtas ar sajūsmu, jo katrs var sevi izpaust – Cūkas gada sagaidīšanas pasākumam īpaši iestudētā deja tika atkārtota arī Valentīndienā. Pēc aprūpētājas teiktā, pakalpojuma saņemšanas laikā bijusi vērojama “pieslīpēšanās” vienam pie otra – ar regulāru otra uzvedības skaidrojumu, jo ir lietas, kas saprotamas katra ģimenē, bet ne pārējiem apmeklētājiem. Ja izdodas veltīt katram individuālu uzmanību, tad diena noteikti ir izdevusies.

DAC apmeklētāji – Preiļu novada pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējiem pakalpojumu saņem bez maksas, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Labklājības pārvalde

Pēdējās izmaiņas: 18.10.2022.