Preiļu novada dome rīko apspriešanas pagastu pārvaldēs par lauku ceļu atjaunošanas darbiem pašvaldību lauku teritorijās

02.07.2015.

Preiļu novada dome rīko apspriešanas pagastu pārvaldēs (pasākuma norises vieta: pārvaldes ēka) par Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros plānoto pasākumu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākums paredz lauku ceļu atjaunošanas darbus pašvaldību lauku teritorijās.

Apspriešanas laiki:

Preiļu pagasta pārvalde – 2015. gada 2. jūlijā, plkst. 900

Saunas pagasta pārvalde – 2015. gada 3. jūlijā, plkst. 900

Pelēču pagasta pārvalde – 2015. gada 7. jūlijā, plkst. 1000

Aizkalnes pagasta pārvalde – 2015. gada 8. jūlijā, plkst. 900

 

Pēdējās izmaiņas: 02.07.2015.