Izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam kopā ar Jāņa Eglīša ģimeni, piederīgajiem, draugiem un kolēģiem, viņu pāragri mūžībā pavadot

07.05.2013.

No tevis tik daudz bija, ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt… 

Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību sakarā ar lielo zaudējumu un esam kopā ar Jāņa Eglīša ģimeni, piederīgajiem, draugiem un kolēģiem, viņu pāragri mūžībā pavadot. 

NEKROLOGS

6. maija rītā pēc smagas slimības 52 gadu vecumā pa Mūžības ceļu ir aizgājis Preiļu Valsts ģimnāzijas dibinātājs un ilggadējais direktors, bijušais Preiļu novada domes priekšsēdētājs, LR devītās Saeimas deputāts, Ventspils Augstskolas rektors, fizikas maģistrs, ekonomikas doktors JĀNIS EGLĪTIS.

Bet aiz visiem svarīgajiem amatiem un tituliem – mūsu Jānis, savējais, šķelmīgais, darbīgais, aizrautīgais jaunu ceļu meklētājs un sapņotājs.

Beidzis Preiļu 1. vidusskolu un pēc studijām Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē atgriezies savā skolā kā skolotājs, 1986. gadā kļūstot par tās direktoru. 1996. gadā piepildās dzīvē ar lielu entuziasmu un sirdsdegsmi viņa izlolotais sapnis – nodibināta Preiļu Valsts ģimnāzija. Esot ģimnāzijas direktora amatā, Jānis Eglītis ir ne tikai iedvesmojošais, radošais avots un ass, ap kuru rit visa ģimnāzijas dzīve, bet arī novators, ideju ģenerators un pārmaiņu rosinātājs, darbojoties Augstākās izglītības padomē un pildot Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas prezidenta pienākumus.

Labās svešvalodu zināšanas ļauj viņam iepazīt Eiropas un pasaules izglītības novitātes, un, pats nemitīgi mācoties un tiecoties pēc jaunā, viņš allaž atgādina ģimnāzistiem tālākās izaugsmes un izglītošanās gaitās neaizmirst savu skolu, novadu un Latviju.

Paradoksāli, bet tieši ideālisms liek viņam pievērsties politikai. 2003. gadā Jānis Eglītis tiek ievēlēts par Preiļu novada domes deputātu un savu aizrautību, spēku un enerģiju velta Preiļu augšupejai. Preiliešu sirdīs Jānis Eglītis paliks kā tālredzīgs, godprātīgs, tolerants, izpalīdzīgs novada mērs. No 2006. līdz 2010. gadam viņš ir LR Saeimas deputāts, tomēr, palikdams piederīgs Preiļiem ikdienas rūpēs un svētkos, neskaitāmas reizes mērodams tālo ceļu no Rīgas, lai būtu kopā ar ģimeni, draugiem, savu ģimnāziju un pilsētu. Tieši tolaik mēs viņu bieži redzējām domīgu un noraizējušos un nojautām, ka viņam ļoti sāp tas, kā satiksme lielās politikas gaiteņos dažkārt apbružā spārnus mūsu kopējam sapnim par Latviju.

Būdams pēc savas sūtības izcils, talantīgs pedagogs, Jānis Eglītis allaž uzsvēra izglītības vērtību un saglabāja nemainīgu ticību jauniešiem, viņu varēšanai, tam tika veltīts darbs Daugavpils Universitātē, tad rektora pienākumu veikšana Ventspils Augstskolā. 

Jāņa Eglīša dzīves pamats un lielā mīlestība bija ģimene. Rūpes un gādību viņš dāvāja sievai Ilgai un bērniem Jānim, Artai un Reinim. Ģimenei tas ir zaudējums, pie kura nekad nepierod un kuru nekad neaizmirst.

Mums prātā un sirdī Jānis paliks kā godīgs, taisnīgs, sirsnīgs cilvēks, iejūtīgs, saprotošs kolēģis, uzticams un izpalīdzīgs draugs. Mums visiem pietrūks viņa gaišā smaida, labsirdīgā humora, aizkustinošo un līdz asarām saviļņojošo svētku runu. Mums pietrūks Viņa.

Vārdi, ko viņš ir teicis, darbi, ko viņš ir veicis, dvēsele, ko viņš sevī nesis, dzīvos joprojām mūsu sirdīs un atmiņās. Lai gaišs un viegls ir Mūžības ceļš!

Preiļu Valsts ģimnāzija
Preiļu novada dome

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.