Par skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā

Daugavpilī atklāta RTU Arhitektūras fakultātes absolventu Latgalei veltīto diplomprojektu izstāde. Apskatāmi arī Preiļu objektu attīstības priekšlikumi

LLKC Preiļu konsultāciju birojs aicina uz mācībām piena lopkopībā

Domes un komiteju sēžu grafiks maijā

Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” uzsāk grupu komplektāciju jaunajam mācību gadam

Preiļu Mūzikas un mākslas skola sveic Māmiņdienā

Informācija Preiļu pilsētas iedzīvotājiem

Noslēgusies izstādes “Pavasaris ienāk Preiļos” balsošana

Preiļu novada dome sveic Mātes dienā

LR 13. Saeimas deputāta Alda Adamoviča apsveikums Mātes dienā

Parakstīti līgumi par līdzfinansējuma piešķiršanu mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektiem

Apstiprināts Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums par 2020. gadu

Sāksies bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 akcija “Es audzinu viens!”

Apstiprināts grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājums

Par grozījumiem Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmumā “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā”

Izveidota darba sludinājumu vietne cilvēkiem ar invaliditāti

5. jūnija vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas pūtēju sasniegumi Kazaņā

LLKC Preiļu birojs organizē bezmaksas mācības

Preiļu novada dome 2021.gada 10.maijā attālinātā veidā ZOOM platformā rīko zemes vienības 0,86 ha Preiļu pagastā nomas tiesību izsoli ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecība