Preiļu novada dome pārdod autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER 411 par brīvu cenu – 1000,00 EUR

Veselības ministrijas ziņojuma projekts “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”

Rušonas pamatskolas akreditācija un nākotnes attīstība

Ilzes Grigules radošo darbu izstāde Aizkalnē

Atskats uz pirmo Ragutiņu ralliju Vecvārkavā

Virtuālā izstāde “Preilieši 1991. gada janvāra barikādēs”

Pirmais barikāžu laika upuris – Roberts Mūrnieks

Preiļu novada dome izsludina ārkārtas domes sēdi 13. janvārī

Labklājības pārvalde pāriet uz vienotu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu organizēšanu pašvaldības iedzīvotājiem

Noskaidrotas iedzīvotāju visaugstāk novērtētās ģimenēm draudzīgās pašvaldības Latgales plānošanas reģionā

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas pārskats par 2021. gadu

Notiks dabas lieguma “Dubnas paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

Izmaiņas Preiļu novada pagastu pārvaldēs

Eiropas paku izdale trūcīgajām un maznodrošinātajām personām

No 2022. gada 1. janvāra slēgtas bijušo Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novadu mājaslapas

Preiļu novada dome 2022.gada 25.janvārī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Meža ielā 3A, 3B, 3C, 3D Preiļos

Preiļu novada dome 2022.gada 25.janvārī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo nomas tiesību izsoli tipveida neapkurināma angāra ēkai Daugavpils iela 64, Preiļos

Preiļu novada dome 2022.gada 10.februārī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko atsavināšanas izsoli nekustamajam īpašumam “Skolas”, Silajāņu pagasts

Preiļu novada dome 2022.gada 17.februārī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko atsavināšanas izsoli nekustamajam īpašumam Pumpuru iela 1, Aizkalne, Aizkalnes pagasts

Preiļu novada dome 2022.gada 17.februārī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko atsavināšanas izsoli nekustamajam īpašumam Pumpuru iela 3, Aizkalne, Aizkalnes pagasts