Preiļu novada Labklājības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz SAC “Preiļi” vecākās medicīnas māsas amatu

Jaunatnes jomas darbības izvērtēšana un attīstības perspektīvas

Mūžībā aizgājusi pedagoģe Valentīna Maksimova

Preiļu novada dome izsludina ārkārtas domes sēdi 17. janvārī

Noteikts Covid-19 sertifikāta derīguma termiņš, iedzīvotāji aicināti saņemt balstvakcīnu

Veselības ministrijas ziņojuma projekts “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”

Rušonas pamatskolas akreditācija un nākotnes attīstība

Ilzes Grigules radošo darbu izstāde Aizkalnē

Atskats uz pirmo Ragutiņu ralliju Vecvārkavā

Virtuālā izstāde “Preilieši 1991. gada janvāra barikādēs”

Pirmais barikāžu laika upuris – Roberts Mūrnieks

Preiļu novada dome izsludina ārkārtas domes sēdi 13. janvārī

Labklājības pārvalde pāriet uz vienotu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu organizēšanu pašvaldības iedzīvotājiem

Noskaidrotas iedzīvotāju visaugstāk novērtētās ģimenēm draudzīgās pašvaldības Latgales plānošanas reģionā

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas pārskats par 2021. gadu

Notiks dabas lieguma “Dubnas paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

Izmaiņas Preiļu novada pagastu pārvaldēs

Eiropas paku izdale trūcīgajām un maznodrošinātajām personām

No 2022. gada 1. janvāra slēgtas bijušo Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novadu mājaslapas

Preiļu novada dome 2022.gada 25.janvārī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Meža ielā 3A, 3B, 3C, 3D Preiļos