Lauku reģionos trūkst speciālistu inženierzinātnē

10.05.2016.

Lai nodrošinātu pieejamību augstākajai inženiertehniskajai izglītībai lauku reģionos un sekmētu speciālistu atgriešanos dzimtajā pusē Rīgas Tehniskā universitāte turpina veicināt sadarbību ar mazajām pašvaldībām, kas dot iespēju studentiem iziet praksi uzņēmumos savā dzimtajā pusē, kā arī dot iespēju pēc studiju beigšanas turpināt strādāt laukos.

 

Pēdējās izmaiņas: 10.05.2016.