Preiļu Valsts ģimnāzijā sāks darbu proģimnāzijas klase

18.02.2016.

No 26 valstī esošām ģimnāzijām Preiļu Valsts ģimnāzija ir vienīga, kurā nav proģimnāzijas klašu. Sākot ar jauno mācību gadu Preiļu Valsts ģimnāzijā tiks nokomplektētas arī 7-a un 8 -a klases, kur skolēni varēs padziļināti apgūt matemātikas un dabaszinātņu virziena programmu.

Pēdējās izmaiņas: 18.02.2016.