Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos (otrā kārta)

20.01.2013.

Preiļos kopš 2012. gada maija, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta `Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta` ietvaros, norisinājās  maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija, kas ievērojami palielināja  centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu  pārklājumu Preiļu pilsētā.

IK Sižets, 2012

Pēdējās izmaiņas: 20.01.2013.