Rēzeknes ielas rekonstrukcija Preiļos (2012 – 2013)

30.12.2013.

Realizējot Rēzeknes ielas rekonstrukcijas projektu, ir būtiski uzlabota vide transporta satiksmei, uzlabota Preiļu pilsētas infrastruktūra, vides pieejamība un iedzīvotāju drošība.

IK “Sižets” 2013

Pēdējās izmaiņas: 30.12.2013.