A/S “Preiļu siers” atklāj jaunu govju fermu

16.04.2014.

Latvijas valsts kā agrārās zemes statuss pamazām sāk atjaunoties. Savu ieguldījumu ienes mazās saimniecības, kas specializējās lopkopībā, bet ir arī vērienīgāki veikumi. Par tādu var uzskatīt jaunās lopkopības saimniecības izveidošanu Preiļu novadā. Aizkalnes pagastā a/s “Preiļu siers” izveidojis meitasuzņēmumu “Gaigalas” un turpmāk pienu iegūs no 500 govīm, izmantojot modernākās iekārtas.

Pēdējās izmaiņas: 16.04.2014.