Uzsākta Preiļu Valsts ģimnāzijas ēdnīcas rekonstrukcija

13.11.2013.

Preiļos turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” realizācija. Projekta mērķis ir veicināt Preiļu novada skolu un bērnudārzu konkurētspēju, kā arī bērniem draudzīgas un drošas vides pieejamību.

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2013.