Pašvaldību vadītāji runā par Latgales rīcības plāna ietvaros piesaistīto līdzekļu apguvi

25.03.2013.

Latgales attīstības plāna “Iespēju Latgale” ietvaros reģionam ir piesaistīti Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta līdzekļi, no kuriem līdz šim apgūti vien 9,26 miljoni latu.

Pēdējās izmaiņas: 25.03.2013.