Ēku energoefektivitātes uzlabošana Preiļos

26.02.2013.

Renovējot ēkas,ievērojami samazinās izdevumi par apkuri un uzlabojas pilsētvides vizuālais tēls.To Preiļos labi apzinās gan iedzīvotāji, gan pašvaldība. Pilsētā notiek aktīva ēku renovācija. 

IK “Sižets” 2013

Pēdējās izmaiņas: 26.02.2013.