Drīz sāksies jaunais mācību gads

21.08.2011.

Preiļu novada Pelēču pamatskolā šobrīd var redzēt tikai strādniekus rosāmies, bet jau pēc pāris nedēļām šeit varēs dzirdēt arī bērnu čalas. Skolā vēl notiek pēdējie darbi pirms mācību uzsākšanas.

Pēdējās izmaiņas: 21.08.2011.