Preiļu novada Pelēčos atklāja piemiņas akmeni politiski represētajiem

20.10.2011.

Daudzi Preiļu novada iedzīvotāji, kuri izsūtīti uz Sibīriju 1941ajā un 1949tajā gadā jau atdusas dzimtās zemes kapu kalniņā, bet vairākiem kapa vieta nav zināma. Natālija Rubīne sen vēlējās izveidot piemiņas vietu Pelēčos, kur atnākt un atcerēties izsūtītos, beidzot viņas sapnis ir piepildījies.

Pēdējās izmaiņas: 20.10.2011.