Preiļu jaunieši paši veido savu kultūrvidi

04.01.2012.

Preiļu jaunieši, lai dažādotu kultūras dzīvi pilsētā pirms 5iem gadiem izveidoja biedrību-Preiļu alternatīvās kultūras atpūtas centrs, kas atrodas pilsētas nomalē. Biedrības dalībnieki uzskata, ka tā ir vislabākā vieta, jo šeit bieži notiek mūzikas koncerti un skaļie pasākumi tādā veidā netraucē vietējiem iedzīvotājiem

Pēdējās izmaiņas: 04.01.2012.