2011/12 Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Preiļu novadā

Pēdējās izmaiņas: 19.10.2018.