Saistošie noteikumi

NumursSpēkā noNosaukums
Nr.2021/0501.01.2022Preiļu novada pašvaldības nolikums
2021/1030.09.2021Saistošie noteikumi Nr.2021/10 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā”
2021/826.08.2021Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
2020/1522.12.2020Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
2020/0724.09.2020Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā
2019/0420.09.2019Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā
2018/0901.08.2018Preiļu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
2018/0622.03.2018Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā
2017/0726.01.2018Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku ) ierosinājuma
2017/1426.01.2018Par sociālo palīdzību Preiļu novadā
2017/1526.01.2018Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību
2017/0425.08.2017Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā
2017/0525.08.2017Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
2016/1523.02.2017Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kartību
2016/1427.10.2016Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumiem un atbildību par to pārkāpšanu
2016/1225.08.2016Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
2016/0930.06.2016Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Preiļu novadā
2016/1030.06.2016Par materiālo palīdzību Preiļu novadā
2016/0528.04.2016Noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Preiļu novadā
2015/1429.10.2015Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Preiļu novada teritorijā
2014/1827.01.2015Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā
2014/1426.01.2015Par licencēto makšķerēšanu Pelēču ezerā Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā 2014. - 2016. gadā
2014/1329.05.2014Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā
2014/1227.03.2014Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novada pašvaldības teritorijā
2012/0427.03.2014Par administratīvo atbildību Preiļu novadā
2013/1224.10.2013Par nekustamā īpašuma nodokli Preiļu novadā 2014.gadā
2013/0124.01.2013Par nekustamā īpašuma nodokli Preiļu novadā 2013.gadā
2012/0827.09.2012Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanas kārtību nekustamā īpašuma nodoklim
2011/1222.12.2011Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Preiļu novadā
2011/1324.11.2011Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā
2011/0523.05.2011Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Preiļu novadā
2011/0328.02.2011Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
2011/0424.02.2011Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā
2010/2603.01.2011Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Preiļu novadā
2010/2202.11.2010Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Preiļu novada teritorijā
2010/2402.11.2010Par pabalsta piešķiršanu 2010.gada 8.augusta vētras laikā nopostīto privātīpašumā esošo dzīvojamo māju jumtu atjaunošanai
2010/1626.09.2010Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Preiļu novadā
2010/1401.07.2010Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Preiļu novadā
2010/1001.06.2010Preiļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi
2010/0102.02.2010Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu un maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Preiļu novadā
2009/0428.10.2009Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā
2008/0209.01.2008Preiļu novada labiekārtošanas noteikumi
Pēdējās izmaiņas: 06.01.2022.