Pašvaldības iepirkumi

Publicēšanas periods līdz Iesniegšanas periods līdz
Publikācijas datumsID Nr.Iepirkuma priekšmetsIesniegšanas datumsStadija
12.06.2017PND 2017/16MPreiļu parka četru tiltiņu atjaunošana26.06.2017Pārtraukts
09.06.2017PND 2017/15MPreiļu vasaras estrādes izbūve20.06.2017Pārtraukts
02.05.2017PND 2017/14MBūvprojektu `Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpu pārbūve` un `Preiļu 1.pamatskolas telpu pārbūve` ekspertīzes nodrošināšana15.05.2017Pabeigts
24.04.2017PND 2017/13AK`Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu, piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju atjaunošana` 2. kārta22.05.2017Pabeigts
13.04.2017PND 2017/12MPašvaldības autoceļa Gaigalova – Gaigalova Aizkalnes pagastā ikdienas uzturēšanas darbi, asfaltbetona seguma atjaunošana (bedrīšu vienlaidus remonts ar ieklājēju)27.04.2017Pabeigts
05.04.2017PND 2017/11AKPārtikas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vajadzībām26.04.2017Pabeigts
29.03.2017PND 2017/10Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātam “Preiļi”06.04.2017Pabeigts
27.02.2017PND 2017/9MPreiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2017. gadā10.03.2017Pabeigts
24.02.2017PND 2017/8AKRīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izbūve Preiļos31.03.2017Pārtraukts
17.02.2017PND 2017/7Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada izglītības iestādēm03.03.2017Pabeigts
15.02.2017PND 2017/6Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātam “Preiļi”28.02.2017Pārtraukts
14.02.2017PND 2017/4AKPašvaldības autoceļa Purmaļi – Lielie Anspoki, Saunas pagastā, Preiļu novadā pārbūve31.03.2017Pārtraukts
14.02.2017PND 2017/5MBūvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam “Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve”27.02.2017Pabeigts
10.02.2017PND 2017/3MPatversmes/atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšana23.02.2017Pabeigts
27.01.2017PND 2017/2AKPašvaldības autoceļa Rinči – Gorlišķi – Raudovka, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā pārbūve03.03.2017Pabeigts
18.01.2017PND 2017/1AKStāvlaukuma pārbūve, Tirgus laukumā 11, Preiļos03.03.2017Pabeigts
27.12.2016PND 2016/32AKPreiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros)03.02.2017Pārtraukts
27.12.2016PND 2016/33MValsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.6498-6505 (Preiļos, Raiņa bulvārī 30) Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvprojekta aktualizācija11.01.2017Pabeigts
21.12.2016PND 2016/31MIelu apgaismojuma tīklu pārbūve Liepu ielas posmā no Ziedu ielas līdz apvedceļam Preiļos06.01.2017Pabeigts
15.11.2016PND 2016/30MPreiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvja pārbūve01.12.2016Pārtraukts
Pēdējās izmaiņas: 19.06.2019.