Pašvaldības iepirkumi

PasūtītājsPreiļu novada dome
ID Nr.PND 2018/2AK ERAF
Procedūras veidsAtklāts konkurss
Līguma veidsBūvdarbi
Iepirkuma priekšmetsBūvdarbi “Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas telpu pārbūve”
Kontaktpersona- vispārējos iepirkuma procedūras jautājumos: Preiļu novada domes iepirkumu speciāliste - juriste Irīna Elste, tel. 65322766, e-pasts: irina.elste@preili.lv;
- par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv.
Publikācijas datums18.01.2018
Iesniegšanas datums08.02.2018
Informācija atjaunota07.03.2018
Lēmuma pieņemšanas datums28.02.2018
StadijaPabeigts
Apraksts

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2.0/17/I/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” ietvaros.
Būvprojektā noteikto būvdarbu izpildes un nodošanas ekspluatācijā termiņš – 6 (seši) mēneši no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, tajā skaitā būvprojektā noteikto būvdarbu izpildes termiņš ir 5 (pieci) mēneši un 1 (viens) mēnesis nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanā un objekta nodošana ekspluatācijā.
Pasūtītāja vēlamais būvdarbu uzsākšanas laiks - 2018.gada 1.maijs, lai pēc iespējās minimāli tiktu traucēta iestādes pamatdarbība.

Pielikumi
Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.