Pašvaldības iepirkumi

PasūtītājsPreiļu novada dome
ID Nr.PND 2019/6M ELFLA
Procedūras veidsPIL 9.panta kārtībā
Līguma veidsBūvdarbi
Iepirkuma priekšmetsPašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve Preiļu pagastā Preiļu novadā
Kontaktpersona- vispārējos iepirkuma procedūras jautājumos: Preiļu novada domes iepirkumu speciāliste - juriste Irīna Elste, tel. 65322766, 26510778, e-pasts: irina.elste@preili.lv;
- par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, tālr. 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv
Publikācijas datums15.03.2019
Iesniegšanas datums28.03.2019
Informācija atjaunota24.04.2019
Lēmuma pieņemšanas datums12.04.2019
StadijaPabeigts
Apraksts

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projekta “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, ŪSIK kodi: 4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18 pārbūve Preiļu novadā” nr. 18-03-A00403-000115 ietvaros.

Iepirkuma priekšmeta līguma kopējais izpildes laiks – 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, veicot Būvdarbus saskaņā ar pretendenta piedāvājumā ietverto Būvdarbu izpildes kalendāro laika grafiku un ietver Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

 

Pielikumi
Pēdējās izmaiņas: 24.04.2019.