Pašvaldības iepirkumi

PasūtītājsPreiļu novada dome
ID Nr.PND 2018/23M ERAF
Procedūras veidsPIL 9.panta kārtībā
Līguma veidsPakalpojumi
Iepirkuma priekšmetsBūvuzraudzības pakalpojumi projektam “Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos”
Kontaktpersona- vispārējos iepirkuma procedūras jautājumos: Preiļu novada domes iepirkumu speciāliste - juriste Irīna Elste, tel. 65322766, e-pasts: irina.elste@preili.lv;
- par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv
Publikācijas datums20.08.2018
Iesniegšanas datums31.08.2018
Informācija atjaunota11.03.2019
Lēmuma pieņemšanas datums15.10.2018
StadijaPabeigts
Apraksts

(Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2.projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projekta Nr.5.6.2.0/16/I/013 “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros”)

Prognozējamais Būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts 11 (vienpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim (projekta Nr.5.6.2.0/16/I/013 “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” realizācijas laiks)un ietver objekta pieņemšanu ekspluatācijā.Būvuzraudzības līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz objekta būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā. Pretendentam jāņem vērā, ka būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana jānodrošina visu Objekta būvdarbu laiku, kamēr Objekts tiek nodots ekspluatācijā, t.sk., ja būvdarbi tiek veikti arī ilgākā laika periodā nekā paredzētos – 11 (vienpadsmit) mēnešos.

Pielikumi
Pēdējās izmaiņas: 11.03.2019.