Apvienoto novadu saistošie noteikumi

No 2021. gada 1. jūlija darbu uzsāka jaunais Preiļu novads, kurā ietilpst bijušais Aglonas novads, Preiļu novads, Riebiņu novads un Vārkavas novads. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Šai sadaļā var iepazīties ar apvienoto novadu spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem.

 

Pēdējās izmaiņas: 31.10.2022.