Kontaktinformācija

Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku kontakti

Preiļu novada dome
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
Tālrunis +371 653 22766
E-pasts: dome@preili.lv

Preiļu novada domes darba laiks:
Pirmdienās plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 – 18.00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 – 17.00
Piektdienās plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 – 16.00

Katru darbadienu pusdienu pārtraukums plkst. 12.00 – 13.00
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.
Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.


Rekvizīti norēķiniem
maija.brice@preili.lv

Rakstīt novada domei


Atzīmējiet, ka piekrītat noteikumiem.

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2018.