Kontaktinformācija

Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku kontakti

Preiļu novada pašvaldība
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
Tālrunis +371 653 22766
E-pasts: dome@preili.lv

Preiļu novada pašvaldības darba laiks:
Pirmdienās plkst. 8.00–12.00 un plkst. 13.00-18.00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8.00–12.00 un plkst. 13.00-17.00
Piektdienās plkst. 8.00–12.00 un plkst. 13.00-16.00

Katru darbadienu pusdienu pārtraukums plkst. 12.00-13.00
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena
Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.


Rekvizīti norēķiniem
maija.brice@preili.lv

Rakstīt novada pašvaldībai


    Atzīmējiet, ka piekrītat noteikumiem.

    Pēdējās izmaiņas: 23.03.2023.