Informācija par nodokļa parāda dzēšanu

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu fiziskām personām, 2021. gada 28. aprīļa domes sēdes protokols Nr. 6, 11.§ (PDF) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu, 2021. gada 28. aprīļa domes sēdes protokols Nr. 6, 12. § (PDF)

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu, 2021. gada 28. aprīļa domes sēdes protokols Nr. 6, 13.§ (PDF)

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām, 2021. gada 28. aprīļa domes sēdes protokols Nr. 6, 16.§ (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 13.07.2022.