Virszemes ūdeņi novadā

Virszemes ūdeņu apsaimniekošana Preiļu novadā (PDF, 2022)

Ūdenstilpnes Preiļu novadā (PDF)

Riebiņu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 12-2016 „PUBLISKO UN PAŠVALDĪBAS ŪDENSTILPJU, TO SALU UN PIEKRASTES ZONAS UZTURĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI RIEBIŅU NOVADĀ” (PDF)

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Bicānu ezeram (PDF)

Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Bicānu ezeram (PDF)

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Rušonas ezeram (PDF)

Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi Rušonas ezeram (PDF)

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Lielajam Kolupa ezeram (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 07.02.2023.