Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem

Kā saņemt vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu?

Kā daudzbērnu ģimenes skolēnam saņemt atlaidi par pusdienām skolā?

Kā daudzbērnu ģimenei saņemt atlaidi par dārziņu?

Kādu materiālo palīdzību var saņemt sēru gadījumā?

Kā senioram saņemt palīdzību pēc ārstēšanās slimnīcā?

Kā tiek sumināti Zelta un Dimanta kāzu jubilāri?

Kā daudzbērnu ģimenes skolēnam saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei?

Kā saņemt higiēnas pakalpojumus?

Kā saņemt dzīvokļa pabalstu? 

Informācijas aprite BIS – no ieceres līdz būvdarbiem

Kā pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai?

Pēdējās izmaiņas: 19.09.2022.