Preiļu novada bērnu tautas deju kolektīvu radošais koncerts “MAN LUSTĪGA DZĪVOŠANA”

29.03.2023 12:00
Riebiņu Kultūras nams

Ar mērķi motivēt tautas deju kolektīvu dalībniekus radošai darbībai un skatuviskās pieredzes bagātināšanai, kā arī novērtēt tautas deju kolektīvu sniegumu un sniegt metodisko atbalstu pedagogiem mākslinieciskā snieguma pilnveidošanai, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Valsts izglītības centrs sadarbībā ar novadu tautas deju kolektīvu virsvadītājiem šajā mācību gadā rīko Skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu radošos koncertus. (Nolikums “Skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu radošie koncerti”, apstiprināts ar Valsts izglītības satura centra 2022.gada 28.oktobra rīkojumu 4.1-07/113).

Preiļu novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvi radošajā koncertā “MAN LUSTĪGA DZĪVOŠANA” satiekas 2023. gada 29. martā plkst. 12.00 Riebiņu Kultūras namā.

 

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2023.