Fokusgrupu tikšanās SVVA stratēģijas sagatavošanai jaunajam plānošanas periodam

08.02.2023 — 23.02.2023
Preiļu novads

Aicina uz fokusgrupu tikšanos Preiļu rajona partnerības SVVA stratēģijas sagatavošanai jaunajam plānošanas periodam.

Pēdējās izmaiņas: 09.02.2023.