“Ražas balle 2022” Stabulniekos

12.11.2022 19:00
Stabulnieku Kultūras nams

Svinot latviešu gadskārtu un Latvijas valsts svētkus, Stabulnieku Kultūras nams 12. novembrī plkst. 19.00 aicina uz koncertu “Ar saknēm ieaudzis šai zeme”.

Koncertā piedalās Stabulnieku KN vokālie ansambļi, DK “Dancari”, deju grupa “Fazira” no Feimanu KN, līnijdeju grupa “Rose River” no Rožupes KN un Gaigalavas KN amatierteātris.

Pēc koncerta kājas varēs izlocīt jautrā dejas solī ar grupu “Kompromiss”.

Galdiņu rezervācija zvanot uz tālruņa numuru 26166660. Ieejas maksa ballē 3,00 EUR.

Pēdējās izmaiņas: 04.11.2022.