Preiļu novada ārkārtas domes sēde

11.10.2022 11:00

PREIĻU NOVADA ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
2022. gada 11. oktobrī plkst. 11.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļos, 2.stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA
1. Par lēmuma “Par aizņēmumu investīciju projektam “Būvprojekta izstrāde “Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūve 1., 2. un 3. kārta”” precizēšanu.
2. Par aizņēmumu investīciju projektam “Bērnudārza “Pasaciņa” rotaļu laukumu būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbi”.
3. Par projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Aglonas ciemā no Somersetas ielas līdz 4.maija ielai un Rēzeknes ielai” būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu.
4. Par mantisko ieguldījumu SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pamatkapitālā.
5. Par līgumsoda piemērošanu sakarā ar līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņa nepagarināšanu.

Darba kārtība (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 10.10.2022.