Preiļu novada domes ārkārtas sēde 

14.09.2022 09:00

Preiļu novada domes ārkārtas sēde notiks 2022. gada 14. septembrī plkst. 9.00 Preiļu novada pašvaldības administrācijas ēkā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, 2. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par Preiļu novada domes 2022. gada 30. jūnija lēmuma “Par Preiļu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu, atbalsta personāla darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta” (protokols Nr. 14.; 30.§) precizēšanu;
2. Par trauku iegādi skolēnu ēdināšanas vajadzībām Preiļu pilsētas skolās;
3. Par Galvojuma līguma slēgšanu ar SIA “Preiļu saimnieks”;
4. Par Preiļu novada pašvaldības kustamās mantas izsoļu rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu;
5. Par maksu par pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem Preiļu novada pašvaldības dienesta viesnīcās.

Darba kārtība (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 21.09.2022.