Jauniešu nedēļa Smelteros

20.07.2022 — 23.07.2022
Salas pamatskolas iekšpagalmā

Jauniešu iniciatīvas grupa sadarbībā ar biedrību “Jaunie Spārni”, Jauniešu centru “ČETRI” un Saunas pagasta Tautas namu aicina uz foršu vasaras pasākumu programmu Saunas pagasta Smelteros!

JAUNIEŠU NEDĒĻA SMELTEROS

20. jūlijs-22. jūlijs, plkst. 21.00 Kino vakaru maratons!

23. jūlijs plkst. 14.00 Sporta un vides diena

Piesaki savu volejbola komandu 2 cilvēku sastāvā līdz 22. jūlijam!

Sūti komandas nosaukumu, dalībnieku vārdu, uzvārdu,  uz tālr. 26255468 (Agris)

Uz tikšanos Saunas pagastā!

Ielūdz – Santa, Inese, Agris.

Aktivitāte norisinās ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekta “Daba – apvieno Mūs!” (Project Nr. 2022-1-LV02-ESC30-SOL-000070915) ietvaros.

Pēdējās izmaiņas: 14.07.2022.