Preiļu rajona partnerība rīko tikšanos par Sabiedrībā virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. novērtējumu

18.07.2022

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” (turpmāk – partnerība) šobrīd ir uzsākusi Sabiedrībā virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. novērtējumu. Novērtējuma ietvaros tiks veikta analīze par stratēģijas ieviešanas gaitu un pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai, tiks formulēti priekšnoteikumi tālākai efektīvai partnerības un sadarbības partneru darbībai Preiļu un Līvānu novadu teritorijās, kā arī definēti turpmākie darbības virzieni 2021. – 2027. plānošanas periodam.

Lai partnerība varētu izvērtēt stratēģijas ietvaros paveikto un definēt turpmākās darbības nākamās stratēģijas izstrādei, ir nepieciešams Jūsu, kā projektu iesniedzēju, īstenotāju viedoklis.

Tikšanos norises vietas:

Pelēčos, 18.07.2022. plkst. 10.00 Pelēču kultūras namā, Liepu ielā 6, Pelēčos
– Vecvārkavā, 18.07.2022. plkst. 13.30 Upmalas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 5 Vecvārkavā.

Biedrība “Preiļu rajona partnerība”
projektu vadītāja
Baiba Vucenlazdāne
mob.: 29908012

Pēdējās izmaiņas: 11.07.2022.