Jauniešu diena Preiļos

08.07.2022 14:00
Preiļu parka pludmalē un Svētku laukumā

Preiļu novada jauniešu centru JC ČETRI UN MJIC PAKĀPIENI aktivitātes Jauniešu dienā 2022!
8. jūlijā Preiļu parka pludmalē

14.00 Volejbola turnīrs 3×3 (13 – 30 g. vec.)
Vietu skaits ierobežots! Nolikums un pieteikšanās: ej.uz/080722

14.30 Domnīca “ES – jaunietis”
Domnīcu organizē Latvijas Jaunatnes padome, lai veidotu izpratni par jauniešu aktīvismu, ieguvumiem un pilsoniskās līdzdalības formām, darbojoties jaunatnes NVO. LJP dalīborganizāciju jaunieši iedvesmos citus jauniešus Latvijas reģionos, daloties savā
pieredzē (piem., organizējot kampaņas, protesta akcijas, iesaistoties brīvprātīgajā darbā u.c.) un uzsverot ieguvumus no darbošanās jaunatnes NVO. Laiks: klātienē ~ 3h garumā. Dalībnieku skaits: 20 jaunieši.

No 14.00 pludmalē darbosies:

– Piepūšamās atrakcijas
– Foto kaste
– Hennas un sejiņu apgleznošana.

Visas aktivitātes bezmaksas!

22.00 Svētku laukumā Preiļos vakara pasākums “SUMMER PARTY”

Pēdējās izmaiņas: 01.07.2022.