Tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība lauksaimniecības vajadzībām

08.04.2022 — 20.04.2022

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0201 platībā 2,0 ha Preiļu novada Preiļu pagastā, nomas maksa 128,26 (t. sk.PVN) gadā

uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš  līdz 20.04.2022. iesniedzot pieteikumu Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai elektroniski nosūtot uz Preiļu novada domes e-pasta adresi: dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tālr.: 65307328, e-pasta adrese: vita.biezaite@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 08.04.2022.