Diskusija ar Preiļu novada deputātiem un politikas veidotājiem “Vārds laukiem”

10.03.2022 15:00

 

Šobrīd, ceļā uz jauno plānošanas periodu, nepieciešama aizvien lielāka iedzīvotāju iesaiste, vajadzību apzināšana un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana, lai iedzīvotāji justos piederīgi savam novadam, lai tiktu uzklausīti un paši vēlētos piedalīties ekonomiskajos, sociālajos, kultūras un politiskajos procesos, ar mērķi pozitīvi ietekmēt savu dzīvi.

Lai motivētu Preiļu novada iedzīvotājus iesaistīties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs un veidotu izpratni par lēmumu pieņemšanu un līdzdalības rezultātiem, Preiļu rajona partnerība aicina novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, uzņēmējus un aktīvos iedzīvotājus uz kopīgu diskusiju ar  Preiļu novada deputātiem un politikas veidotājiem š.g. 10. martā plkst. 15:00 Preiļu novada kultūras centrā (Raiņa bulvāris – 28, Preiļi)

 Pieteikšanās uz diskusiju līdz 09.martam zvanot 22026684 vai rakstot e-pastu preilupartneriba@inbox.lv

Diskusijas tēmas:  sabiedrības līdzdalība, demokrātijas kultūra, kā ne tikai sadzirdēt, bet arī sadarboties ar  nevalstisko organizāciju sektoru, uzņēmējiem ilgtspējīgai teritorijas attīstībai.

Diskusiju vadīs pieredzējis moderators un pilsoniskās sabiedrības aktīvists Āris Ādlers.  Viņš ir vietu attīstības speciālists, kurš iestājas par iekļaujošu attīstību, kas paredz pastāvīga dialoga uzturēšanu starp iedzīvotājiem un pašpārvaldi. Ārim ir praktiska pieredze sabiedrības līdzdalības jautājumos pašvaldību un Eiropas līmenī.

Demokrātijas kultūras stiprināšana ir viens no Aktīvo Iedzīvotāju fonda mērķiem, kuru ar savām iniciatīvām veicina arī trīs partnerības Dienvidlatgalē – Preiļu rajona partnerība, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” un Krāslavas rajona partnerība -, īstenojot projektu “ES Dienvidlatgalē varu”.

Šādas diskusijas ar vietējo pašvaldību politiķiem notika Krāslavas rajona partnerības teritorijā  un Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi”” teritorijā.

Dalība seminārā “zaļās“ jeb drošās zonas ietvaros, uzrādot  Covid-19 vakcinācijas sertifikātu vai izziņu par Covid-19 infekcijas pārslimošanu pēdējo 6 mēnešu laikā, kā arī personu apliecinošu dokumentu. Semināra laikā tiks nodrošināti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Diskusija notiks projekta “ES Dienvidlatgalē varu” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Pēdējās izmaiņas: 07.03.2022.